Nadpis
Budova školky

     Nabídka:


O školce
Nástěnka
Fotogalerie
Plánované akce
Školní vzdělávací program
Řád MŠ
Kontakty
Jídelní lístek
Personální zabezpečení MŠ


Sestavuji aktuální kalendář ...

O školce

1. Identifikační údaje

Název: Mateřská škola Kolín II, Masarykova 891

Adresa: Mateřská škola Masarykova 891, 280 02 Kolín II

Ředitelka: Dana Malinová

Telefon: 321 725 643, odloučené pracoviště Rim. Soboty 321 678 679

Mobilní telefon: 724 726 226

E-mail: ms.masarykova@tiscali.cz
              ms.odhlasky@seznam.cz


Provoz: 6,30 - 16,45 hod.

Zřizovatel:Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I.

2. Charakteristika školy

    Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891 byla postavena uprostřed sídliště v roce 1973. Usnesením městského zastupitelstva v Kolíně získala k 1.9.1994 právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.
    Mateřská škola má tři jednopodlažní pavilony a jednu přízemní hospodářskou budovu a od roku 2012 máme odloučené pracoviště v ulici Rimavské Soboty.
    Celková kapacita školky je 221 dětí.
   Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.45 hodin.
    Mateřská škola spolupracuje se základními školami ve své blízkosti, s ZŠU, s PPP, s DDM a s MTH a ostatními mateřskými školami v Kolíně.
    Naše mateřská škola se věnuje estetické a ekologické výchově, ale nezapomínáme ani na ostatní činnosti. Děti se mohou zúčastnit předplaveckého výcviku, bruslení, kroužku tanečků, výuky anglického jazyka nebo se seznamovat s výukovými programy na PC.
   Velmi často nás navštěvují i divadelní soubory, ale i my jezdíme do divadel, pořádáme jedno i více denní výlety a různé akce pro děti s rodiči.

2. Třídy:

     Naše mateřská škola má šest tříd:
"Kytičky", "Motýlci", "Pastelky", "Berušky", "Sluníčka" a "Krtečci" a na odloučeném pracovišti jsou "Jablíčka" a "Včeličky" .

3. Zahrada:Zahrada MŠ

Zahrada MŠ

Zahrada MŠ

Zahrada MŠ

Zahrada MŠ

Zahrada MŠ

Zahrada MŠ

4. Ložnice:


Kytičky Motýlci Krtečci Berušky Sluníčka Pastelky Včeličky Jablíčka
SOFTWARE SERVIS © 2011