Tradiční akce

Tvořivé dílničky s rodiči

Oslava Dne dětí – při příležitosti Dne dětí pořádáme pro děti zábavné dopoledne s programem

Během školného roku mají děti možnost shlédnout množství divadelních představení přímo v mateřské škole 

Děti mají možnost navštívit divadelní představení v Městském divadle Kolín

Využíváme bohaté nabídky výstav v Muzeu

Děti navštíví Městskou knihovnu, výstavu drobného zvířectva ve Štítarech či Výstavu o životním prostředí.

V rámci třídních vzdělávacích plánů organizují paní učitelky pro děti tzv. tématické vycházky, při kterých mají děti možnost navštívit zajímavé výstavy, muzea a historická místa Kolína apod.