Projekty

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891 je zapojena do těchto projektů:

Šablony III. – Masarykova

Od 1.9.2021 – 31.8.2023 je naše škola zapojena do projektu : Šablony III. – Masarykova s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019709, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 514 938,- Kč.

Národní plán obnovy MŠMT ČR –  Digitalizujeme školu ZDE

Mateřské škole Kolín II., Masarykova 891 byly v rámci implementace Národního plánu obnovy MŠMT ČR, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, poskytnuty na období od 1.1.2022 do 31.12.2022 finanční prostředky na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. Finančním zdrojem  jsou prostředky  fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Kolíne, Kolíne stojíš v pěkné rovině

V průběhu celého školní roku 2021/2022  děti navštíví v rámci projektových dnů “Za kolínskými dráčky” památky a zajímavá místa v Kolíně. Děti navštíví  Vodárnu, Radnici, Kolínské náměstí, Lesopark Borky, Kostel sv. Bartoloměje, Kolínský zámek, Sokolovnu, Kmochův ostrov, Práchovnu, Regionální muzeum a Synagogu.

Česká obec sokolská – Se Sokolem do života

Ve školním roce 2021/2022 je naše škola zapojena do 6. ročníku projektu České obce sokolské „Se Sokolem do života”, který je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Plavecký výcvik pro předškoláky

– Vodní svět Kolín

Bruslení

– ledová plocha Vodní svět Kolín od ledna 2022

Prostor pro inkluzi

Naše mateřská škola je do 31.10.2022 zapojena do projektu Prostor pro inkluzi s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604, který je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů a realizovaný společností Prostor plus o.p.s.
Cílem tohoto projektu je poskytnout dlouhodobou podporu dětem v mateřské škole s odlišným mateřským jazykem