Projekty

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891 je zapojena do těchto projektů:

Šablony OP JAK I. MŠ Masarykova.

Od 1.2.2023 – 31.8.2024 je naše škola zapojena do projektu : Šablony OP JAK I. MŠ Masarykova s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0003154, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 950.273,-Kč 

 

 

 

 

 

 

Chvilka pro pohádku

V průběhu celého školní roku 2023-2024  budou děti poznávat české pohádky.   

Plavecký výcvik pro předškoláky

– Vodní svět Kolín

Setkávání se seniory – Senior centrum Clementas Kolín

Mateřská škola navázala spolupráci se společností Mezi námi. Ta poskytuje obecně prospěšné služby, jejichž cílem je mezigenerační setkávání, a to zejména setkávání dětí a seniorů, v rámci místní komunity. Mezi námi, o.p.s. poskytuje zejména pak podporu a koordinaci vlastních mezigeneračních setkání s cílem zlepšení kvality života, obohacování a vytváření pozitivních lidských vztahů všech generací.

Bruslení

– ledová plocha Vodní svět Kolín od ledna 2024