Projekty

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891 je zapojena do těchto projektů:

Šablony OP JAK I. MŠ Masarykova.

Od 1.2.2023 – 31.8.2024 je naše škola zapojena do projektu : Šablony OP JAK I. MŠ Masarykova s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0003154, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 950.273,-K

 

Šablony III. – Masarykova

Od 1.9.2021 – 31.1.2023 je naše škola zapojena do projektu: Šablony III. – Masarykova s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019709, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 514 938,- Kč.

Národní plán obnovy MŠMT ČR –  Digitalizujeme školu ZDE

Mateřské škole Kolín II., Masarykova 891 byly v rámci implementace Národního plánu obnovy MŠMT ČR, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, poskytnuty na období od 1.1.2022 do 31.12.2022 finanční prostředky na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. Finančním zdrojem  jsou prostředky  fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Čtyři království – vzduch, voda, země, slunce.

V průběhu celého školní roku 2022-2023  budou děti prozkoumávat Čtyři království (vzduch, voda, země, slunce) aneb podmínky pro život na naší planetě.   

Plavecký výcvik pro předškoláky

– Vodní svět Kolín

Bruslení

– ledová plocha Vodní svět Kolín od ledna 2023