Projekty

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891 je zapojena do těchto projektů:

2002100822-a3horizontal-1

Šablony II. – Masarykova

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše škola zapojena do projektu : Šablony II. – Masarykova s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013438, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 851 952,- Kč.

Česká obec sokolská – Se Sokolem do života

Ve školním roce 2021/2022 je naše škola zapojena do 6. ročníku projektu České obce sokolské „Se Sokolem do života”, který je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Plavecký výcvik pro předškoláky

– Vodní svět Kolín

Bruslení

– ledová plocha Vodní svět Kolín od ledna 2022

 

Prostor pro inkluzi

Naše mateřská škola je do 31.10.2022 zapojena do projektu Prostor pro inkluzi s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604, který je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů a realizovaný společností Prostor plus o.p.s.
Cílem tohoto projektu je poskytnout dlouhodobou podporu dětem v mateřské škole z odlišným mateřským jazykem.