Den v MŠ

6:15           

Scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, individuální péče, jazykové chvilky, námětové, smyslové a didaktické hry, záměrné a spontánní učení (ve skupinkách a individuálně)

8:20

Zdravotně preventivní činnosti (lokomoční, nelokomoční, manipulační činnost, pohybové hry, řízené pohybové aktivity)

8:30

Hygiena, svačina

8:50 – 9:30

Didaktické řízené činnosti

9:30 – 11:30

Pobyt venku

11:30

Hygiena, oběd

12:00 – 16:45

Hygiena, odpočinek, jóga, relaxační cvičení, náhradní aktivity místo spaní, pokračování cílených didaktických činností, hygiena, svačina, různé společenské hry, dramatizace, konstruktivní hry, výtvarné a pracovní činnosti dle zájmu dětí a skupinové činnosti

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společenské akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim. Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod -10 stupňů C). V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek mimo MŠ. Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Odpočinek je součástí režimu dne. Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat, poté je jim nabídnuta klidová činnost ve třídě. Stanovený základní režim může být upraven pro každou třídu zvlášť v případě, že to vyplývá z třídního vzdělávacího programu., pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí lze upravit podle individuálních potřeb a zájmu dětí.