GDPR

Mateřská škola Kolín II. Masarykova 891, je příspěvkovou organizací jejímž zřizovatelem je město Kolín.
Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělání dětí a žáků. 

Mateřská škola Kolín II. Masarykova 891 zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
1) Zápis k předškolnímu vzdělávání 
2) Zajištění předškolního vzdělávání 

 

Kontaktní adresa správce:
Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891
Masarykova 891, 280 02 Kolín
IČO: 48665151
Telefon: 321725643
E-mail: reditelka@msmasarykova.cz
ID datové schránky: jbb6wa

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. David Záhora
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů).

V případě žádosti o naplnění Vašich práv v oblasti osobních údajů se obraťte na školu písemnou formou, a to následujícím způsobem:
– osobní předání písemné žádosti
– elektronickou poštou na adresu: reditelka@msmasarykova.cz
– datovou schránkou: jbb6wa