Kontakty

Adresa:
Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891
Masarykova 891 280 02, Kolín II.

Ředitelka školy: Mgr. Alena Seidlová
Konzultační hodiny ředitelky: čt, pá 10,00 – 12,00
E-mail: reditelka@msmasarykova.cz
Zástupkyně ředitelky: Marta Prosová DiS.

Datová schránka: yvvfdhx

Telefon: 321 725 643, 724 726 226 – ul. Masarykova,
321 678 679 – ul. Rimavské Soboty

Bankovní účet: 2564131339/0800

E-mail pro omlouvání dětí: hospodarka@msmasarykova.cz

DALŠÍ INFORMACE:
Příspěvková organizace: IČ 48665151
Typ: běžná MŠ s celodenním provozem
Zřizovatel: Město Kolín
Stanovená max. kapacita 221 dětí
Provozní doba: 6:15 – 16:45
Název ŠVP PV: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS
Podtéma: Chvilka na pohádku

Systém ochrany oznamovatelů: V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu  a rady (EU) 2019/1937 byl v Mateřské škole Kolín II., Masarykova 891 zaveden Vnitřní  oznamovací systém pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení o protiprávním jednání.                                 

Kontaktní osoba:

Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.; +420 605754793; oznamfosy@gmail.com; DS: z9n4nqb; Jabloňová 2060, 347 01 Tachov. Lze komunikovat i přes SKYPE, nebo WhatsApp. V případě písemných podání je nutné písemnost označit: „OZNÁMENÍ – Pouze k rukám příslušné osoby“

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.ZDE

Formulář pro odeslání oznámení naleznete: ZDE