Berušky

Aktuality k třídě berušky:

AKCE KVĚTEN

  • Ve středu 17.5.2023 Bubnování v MŠ – Cena 60,-Kč bude odečtena z Vámi uhrazené částky 500,-Kč.
  • Nahlaste prosím třídním učitelkám docházku Vašeho dítěte do MŠ o letních prázdninách – V případě zájmu o jinou MŠ v době uzavření si vyzvedněte žádost u paní Vančurové-hospodářky. Vyplněnou žádost je nutné odevzdat do 31.5.2023 zpět do MŠ
  • K příležitosti Kmochova Kolína 9.-11.6.2023 bude výstava dětských prací na plotě MŠ. Prosíme o Vaše obrázky na téma „ŽIVLY” (ZEMĚ, SLUNCE, VODA, VZDUCH). Přineste nejdéle do 31.5.2023. Čtvrtky A3 dostanete ve třídě. Děkujeme
  • V úterý 30.5.2023 pojedeme s dětmi na dopolední výlet do ZOO Chleby. Bližší informace budou upřesněny.

Galerie

Pro odemknutí galerie zadejte heslo.