Zájmové aktivity v MŠ

Zájmové tvořivé aktivity, které rozšiřují vzdělávací nabídku zejména u nejstarších dětí.
Při plánování těchto aktivit vycházíme z toho, že pro zdravý rozvoj dítěte je důležité ponechat dítěti dostatek prostoru a času, aby k dané aktivitě dozrálo, proto si mohou děti zpočátku aktivitu vyzkoušet. Rodiče tak mohou, po konzultaci s lektorem nebo pí.učitelkou, zodpovědně rozhodnout, zda se dítě bude aktivity účastnit celoročně. Přirozenou cestou se tak děti učí nejenom získávat nové zkušenosti, poznatky a dovednosti v menší skupině dětí, ale budují si i důležitou kompetenci „setrvat u započaté práce“.

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK

Pro výuku plavání využíváme profesionálních služeb plavecké školy Vodní svět Kolín v plaveckém bazénu.
Plavání vedou zkušení instruktoři plavání, kteří motivují děti různorodými plaveckými pomůckami k odbourávání strachu z vody a učí je základům plaveckého stylu.
Po celou dobu plaveckého výcviku je u bazénu přítomna i naše paní učitelka.
Před přihlášením dítěte doporučujeme, aby dítě mělo za sebou základní seznámení s pobytem v bazénu z rodiny. Dítě, které má za sebou individuální zkušenost s pobytem v hluboké vodě už nemusí překonávat prvotní strach z neznámé situace a má z plavání rychleji pocit radosti. Aktivita je určená pro starší děti a probíhá v dopoledních hodinách.

Cvičení v Sokolovně

Díky finanční podpoře města Kolín dochází starší děti cvičit do Sokolovny.  Cvičení  je vedeno  zkušenými instruktory.

 

BRUSLENÍ 

V zimních měsících chodíme bruslit na ledovou plochu u Vodního světa Kolín.  Aktivita je určena pro starší děti.

 

BUDOUCÍ ŠKOLÁCI – ADAPTACE NA PŘECHOD DO ZŠ

Přechod z mateřské do základní školy je významným mezníkem v životě dítěte. Ve spolupráci s kolínskými ZŠ organizujeme návštěvy předškolních dětí ve školním prostředí. Během návštěvy mají děti možnost seznámit se s atmosférou a prostředím školy a seznamují se s budoucími učiteli.starší