Pastelky

Aktuality k třídě pastelky:

12.9. 2023 v 15.15 hodin se bude konat v naší třídě třídní schůzka.
 
19.9. začínají předškoláci chodit na předplavecký výcvik.Odchod každé úterý v 7.30 hodin z MŠ.Více informací na třídě.
 
Prosincové akce třídy:

4.12.   Od 15.15 hodin “Čertovské tvoření rodičů a dětí”- u nás ve třídě.

5.12.  V dopoledních hodinách “Mikulášská nadílka”.

6.12.  Návštěva knihovny-“Vánoční pohádka”.

12.12.  Výlet do skanzenu v Kouřimi-vánoční zvyky a tradice.

15.2.2024 budeme mít ve školce karneval na téma “České pohádky.”Prosím připravte dětem kostýmy,masky…

13.3. jdeme do kina na kreslenou pohádku “Trollové 3.”Vybíráme 80 Kč.Přiveďte děti do MŠ do 7.30 hodin.

18.4. jdeme do muzea na naučný program “S pračlovíčkem do minulosti”.Příchod do školky do 7.50 hodin,vybíráme 50,- Kč.

30.4. budeme mít ve školce čarodějnický rej.Připravte prosím na tento den dětem převlek čarodějnice.

17.5. jdou předškoláci cvičit do sokolovny.

22.5.jedeme na výlet do Zoo Jihlava.Vybíráme 400 Kč.Bližší info na třídě.

27.5.jdeme na dopravní hřiště.Vybíráme 40 Kč.

30.5. se koná ke Dni dětí soutěžní odpoledne s pohádkami na Kmochově ostrově. Akce je pro děti s doprovodem rodičů.Začátek v 16 hodin.

5.6. proběhne v čase 15.30-15.50 slavnostní rozloučení s předškoláky na radnici.Nutná účast rodičů.Určeno pro děti,které odcházejí v září do školy.

13.6. v 9 hodin se budeme fotografovat venku-společná fotka celé třídy.

4.6. půjdeme v době vycházky do dětské herny.Bude uhrazeno z kulturního fondu.

24.6. půjdeme s dětmi v době vycházky  na pěší výlet na Kmochův ostrov.S sebou: batůžek,pití,MALOU!!!sušenku.V případě předpovědi přeháněk pláštěnku,jinak není nutná.V případě úplně nepříznivého počasí se akce ruší.

 

Galerie

Pro odemknutí galerie zadejte heslo.