Pastelky

Aktuality k třídě pastelky:

8.3.2023  jdeme s dětmi do kina na kreslenou pohádku “Ainbo-hrdinka pralesa”.Vybíráme na třídě 80 Kč.Tento den přiveďte prosím děti do 7.30 hodin.
 
Prosíme o 2 vyfouknutá vejce-děti si přinesou v pondělí 3.4.2023.Děkujeme.
 
Akce do konce školního roku:

1.6. Den dětí + zároveň “Žlutý den”-dopoledne olympiáda,dejte dětem prosím žluté oblečení.

2.6. Společná fotografie třídy-přiveďte děti do 8.00 hodin.

7.6. Slavnostní rozloučení předškoláků na radnici v 15.15 hodin-nutná účast rodičů.

14.6. Výlet Řepařskou drážkou-přiveďte děti do 7.00 hodin.Bližší info na třídě.