Pastelky

Aktuality k třídě pastelky:

12.9. 2023 v 15.15 hodin se bude konat v naší třídě třídní schůzka.
 
19.9. začínají předškoláci chodit na předplavecký výcvik.Odchod každé úterý v 7.30 hodin z MŠ.Více informací na třídě.
 
Prosincové akce třídy:

4.12.   Od 15.15 hodin “Čertovské tvoření rodičů a dětí”- u nás ve třídě.

5.12.  V dopoledních hodinách “Mikulášská nadílka”.

6.12.  Návštěva knihovny-“Vánoční pohádka”.

12.12.  Výlet do skanzenu v Kouřimi-vánoční zvyky a tradice.

15.2.2024 budeme mít ve školce karneval na téma “České pohádky.”Prosím připravte dětem kostýmy,masky…

13.3. jdeme do kina na kreslenou pohádku “Trollové 3.”Vybíráme 80 Kč.Přiveďte děti do MŠ do 7.30 hodin.

18.4. jdeme do muzea na naučný program “S pračlovíčkem do minulosti”.Příchod do školky do 7.50 hodin,vybíráme 50,- Kč.

30.4. budeme mít ve školce čarodějnický rej.Připravte prosím na tento den dětem převlek čarodějnice.

 

 

 

 

 

 

 

Galerie

Pro odemknutí galerie zadejte heslo.